Δευτέρα

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 10:30 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

10:30 - 11:00 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:00 - 12:00 ΣΗΜΑΙΕΣ

12:00 - 13:00 HOCKEY

13:00 - 13:45 ARTS

13:45 - 14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:00 – 14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Τρίτη

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΕΜΠΟΔΙΑ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

12:30 - 13:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΡΟΖ ΜΑΛΕΣ

13:00 - 13:45 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

13:45 - 14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:00 – 14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Τετάρτη

​Πέμπτη

Παρασκευή

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΥΨΟΣ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 HANDBALL

12:30 - 13:00 ARTS

13:00 - 13:45 MINUTE TO WIN IT

13:45 - 14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:00 – 14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 BADMINTON

12:30 - 13:00 ARTS

13:00 - 13:45 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ

13:45 - 14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:00 – 14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 11:00 ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΙΒΟΥ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 REPLAYCE PARTY

12:30 - 13:00 ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

13:00 - 14:00 ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ/

                      ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

14:00 – 14:30 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ&ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

© 2018 by REPLAYCE