Δευτέρα

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 10:30 ΣΗΜΑΙΕΣ

10:30 - 11:00 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:00 - 12:00 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

12:00 - 13:00 ARTS

13:00 - 14:00 ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ / ΓΡΑΣΙΔΙ

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Τρίτη

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΕΜΠΟΔΙΑ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 HANDBALL

12:30 - 13:00 ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

13:00 - 14:00 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Τετάρτη

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΜΗΚΟΣ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:00 ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

12:00 - 13:00 ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

13:00 - 14:00 ARTS

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

​Πέμπτη

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 BADMINTON

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

12:30 - 14:00 ARTS&CRAFTS&MINUTE TO WIN IT

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Παρασκευή

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 REPLAYCE PARTY

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

12:30 - 14:00 ΡΟΖ ΜΠΑΛΑ&ΣΧΟΙΝΙ&

                      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

© 2018 by REPLAYCE