08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΙΒΟΥ-ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

11:15 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

12:30 - 13:30 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

13:30 - 14:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ REPLAYCE

14:00 – 14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ/EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

Δευτέρα

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΜΗΚΟΣ

11:00 - 11:30ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

12:30 - 13:15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 

13:15 - 14:00 ΑRTS

13:45 - 14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:00 – 14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Τρίτη

Τετάρτη

​Πέμπτη

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΡΙΨΕΙΣ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:00 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

12:00 - 13:00 VOLLEY/BEACH VOLLEY

13:00 - 14:00 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

13:45 - 14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Παρασκευή

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΙΒΟΥ-ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

11:15 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

12:30 - 13:30 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

13:30 - 14:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ REPLAYCE

14:00 – 14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ/EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

09:30 - 11:00 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΒΟΣ

11:00 - 11:15 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:15 REPLAYCE PARTY

12:15 - 13:00 BEACH VOLLEY

13:00 - 14:00 MINUTE TO WIN IT

14:00 – 14:45 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ&ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

© 2018 by REPLAYCE