Δευτέρα

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΕΜΠΟΔΙΑ

10:30 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΜΗΚΟΣ

12:30 - 13:15 ARTS-ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

13:15 - 14:00 ΣΧΟΙΝΙ/ΡΟΖ ΜΠΑΛΑ

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:30 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Τρίτη

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

12:30 - 13:30 ΟΜΑΔΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

13:00 - 14:00 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Τετάρτη

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΡΙΨΕΙΣ

12:30 - 13:15 ARTS-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

13:15 - 14:00 ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

​Πέμπτη

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΣ

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 12:30 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

12:30 - 13:30 ΟΜΑΔΙΚΕΣ&ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

08:00 - 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09:00 - 09:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

09:30 - 11:00 REPLAYCE PARTY

11:00 - 11:30 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

11:30 - 13:00 ARTS/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ/        

                      ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΥΣΑΥΡΟΣ

13:00 - 14:00 BEACH VOLLEY

14:00 - 14:15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

14:15 – 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

14:45 - 16:00 ΤΑΙΝΙΑ

Παρασκευή

© 2018 by REPLAYCE